Stöd för distansundervisning

 |   Microsoft News Center

Vi på Microsoft samarbetar med många läroanstalter och har under dessa nya omständigheter nått ut och hjälpt med praktikaliteter kring distansundervisning, till exempel ibruktagandet av nya verktyg eller utbildning i dess användning.

Vårt läroanstalts-team har samlat distansundervisningsinstruktioner för skolor, lärare, elever, studerande, och föräldrar, du hittar länkarna nedan (på finska).

Läroanstaltsteamet ordnar från och med 23.3.2020 flera webinars, där vi hjälper er ta i bruk Microsoft Teams, samt går igenom dess funktioner, speciellt de som stöder distansundervisning. Finlandsvenska lärare är varmt, varmt välkomna till vårt öppna möte 16:00 varje dag. Det mötet hittar man här: https://aka.ms/distansundervisning

Så här kommer du igång med distansundervisning

Microsoft Teams är ett verktyg för både när- och distansundervisning, som möjliggör virtuella lektioner i realtid, utdelning av material, samt uppgifter och bedömning. Nedan har vi samlat instruktioner för olika målgrupper:

Instruktioner för lärare

https://aka.ms/instruktionerforlarare

https://aka.ms/teamsuppgifter

Instruktioner för elever och studerande

https://aka.ms/instruktionerforsturande

Instruktioner för vårdnadshavare

https://aka.ms/instruktionerforvardnadshavare

https://aka.ms/instruktionerforsturande

Instruktioner för IT

https://aka.ms/instruktionerforit

Tips för distansundervisning

https://pulse.microsoft.com/sv-se/making-a-difference-sv-se/na/fa2-utnyttja-microsofts-verktyg-for-distansutbildning/

Webinars

https://aka.ms/distansundervisning (organiserad av Microsoft Education Sverige varje dag kl 15:00 svensk tid!)

https://aka.ms/etaoppimisenwebinaareja (på finska)

Vårt läroanstaltsteam hjälper gärna också till, ni når dem här: oppilaitostiimi@microsoft.com