Selvitys: Empaattinen johtaminen on menestyksen avain hybridityössä

 |   Microsoft News Center

Melkein yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta yritysjohtajasta uskoo, että etä- ja hybridityö on tullut jäädäkseen. Miten yritykset voivat parhaiten auttaa työntekijöitään menestymään uudessa hybridityön maailmassa?

Avainsana on empatia.

Nopea siirtyminen etätöihin pandemian keskellä toi mukanaan erilaisia haasteita. Ihmiset ovat osaltaan sopeutuneet työskentelemään toimiston ulkopuolella, vaikka samalla on pidetty myös huolta lasten etäopetuksesta, perheestä tai mahdollisesti koettu yksinäisyyttä.

Johtajien tuki työn ja vapaa-ajan tasapainon löytämiseksi edistää niin innovatiivista ajattelua kuin työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista.

Työn ja vapaa-ajan tasapainon suojeleminen voi lisätä innovaatioita ja sitoutumista

Tutkimuksemme mukaan johtajat, jotka auttavat työntekijöitä asettamaan rajat työn ja vapaa-ajan välille, hyötyvät työntekijöiden innovaatioista. Kolme neljäsosaa (75 %) suomalaisista empatiaa soveltavista johtajista kertoo työntekijöiden tuovan äänensä kuuluville ja tuovan osaamisensa saataville. Näin toimii vain alle puolet (46 %) niistä työntekijöistä, joiden johtaja ei auta suojelemaan työntekijöiden työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Ne suomalaiset työntekijät, jotka kokevat esihenkilöidensä suojelevan heidän aikaansa, ehdottavat todennäköisemmin uusia ongelmanratkaisutapoja (56 % vs. 41 % työntekijöistä, jotka kokevat johtajansa vähemmän empaattisiksi). Samoin empaattisten johtajien työntekijät tarjoavat näkemyksiään siitä, miten projekteja voisi kehittää (51 % vs. 35 % työntekijöistä, jotka kokevat johtajansa vähemmän empaattiseksi).

Sen lisäksi, että empaattisten johtajien työntekijät ovat innovatiivisempia, tutkimuksemme mukaan he ovat myös tyytyväisempiä työhönsä kuin ne työntekijät, jotka kokevat esihenkilöidensä suojelevan heidän aikaansa vähemmän (56 % vs. 28 %). Tämä työntekijöiden vahvempi sitoutuminen yhdessä innovatiivisuuteen antaa yrityksille pitkäaikaiset menestyksen avaimet hybridityömaailmassa.

Empaattisen kulttuurin luominen

Empaattisen kulttuurin luomisessa pienillä muutoksilla on suuri vaikutus.

Toistuva yhteydenpito on avainasemassa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista työntekijöistä, joilla on empaattinen esihenkilö, 59 % sanoi kuulevansa esihenkilöstöön säännöllisesti ja proaktiivisesti. Myös spontaanit yhteydenotot, joissa jaetaan tietoa, kysytään kuulumisia ja keskustellaan työmäärästä voivat auttaa työntekijöitä tuntemaan, etteivät he ole yksin epävarmassa tilanteessa.

Näillä empaattisilla johtajilla on usein myös toinen piirre: he käyttävät aikaa hyvän työn tunnistamiseen. 64 % suomalaisista työntekijöistä, joilla on empaattinen esihenkilö, kertovat, että heidän työpanoksensa nähdään.

Menestyksen mahdollistaminen

Etätöihin siirtyivät nopeasti niin johtajat kuin työntekijät. Tämän seurauksena lähes kaksi kolmasosaa (63 %) suomalaisista johtajista kokee, ettei heillä ole virtuaalitiimien tehokkaaseen johtamiseen tarvittavia taitoja. Samoin yli puolet (58 %) suomalaisista keskitason johtajista sanoo, etteivät he saa tarvitsemaansa tukea ylemmältä johdolta.

Jotta hybridityömalli toimii pitkällä aikavälillä, pitää henkilöstöllä organisaation kaikilla tasoilla olla tarvittavat taidot. Prosessit, jotka toimivat kaikkien työskennellessä samassa paikassa samaan aikaan, eivät ehkä ole enää käyttökelpoisia.

Yritysjohtajille tämä on mahdollisuus arvioida uudelleen sitä koulutusta ja valmennusta, jota he tarjoavat esihenkilöille.

Lisätietoja etä- ja hybridityön johtamiseen: https://aka.ms/rework

Tietoja selvityksestä:

Microsoft teetti elokuussa 2020 Boston Consulting Groupilla ja KRC Researchilla kyselyn, jossa kartoitettiin noin 9000 eurooppalaisen työntekijän ja johtajan näkemyksiä etätyöskentelyyn siirtymisen vaikutuksista tiimien työskentelyyn sekä heidän odotuksiaan tulevaisuuden työtapojen suhteen. Vastaajat edustivat yli 250 työntekijän yrityksiä. Selvityksessä oli mukana 15 maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Suomesta selvitykseen osallistui noin 100 johtajaa ja 500 työntekijää.

Tags: , , ,