Työelämätutkimus: Suomessa uupuneet työntekijät mutta edelleen intoa etätöihin

 |   Microsoft News Center

Work Trend Index -työelämätutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee, että heillä on liikaa töitä, ja lähes puolet kokee uupumusta työssään. Vaikka etenkin lisääntyneet etäpalaverit koetaan kuormittavina, valtaosa työntekijöistä haluaa joustavia mahdollisuuksia etätöihin myös jatkossa. Hyvinvoiva hybridityöyhteisö vaatii muutoksia työskentelykulttuuriin ja panostuksia niin työnantajilta kuin työntekijöiltäkin.

Korona-ajan etä- ja hybridityöskentely on laittanut työhyvinvoinnin ja jaksamisen koetukselle ympäri maailman, selviää Microsoftin vuoden alussa teettämästä globaalista Work Trend Index -tutkimuksesta. Vaikka työntekijöiden tuottavuus on pysynyt hyvällä tasolla, työntekijät Suomessa voivat huonommin kuin työntekijät maailmalla keskimäärin: suomalaisista työntekijöistä jopa 58 prosenttia kokee olevansa ylityöllistettyjä ja 45 prosenttia uupuneita, kun globaalisti osuudet ovat 54 ja 39 prosenttia. Samalla peräti 30 prosenttia suomalaisista kokee, että työnantaja ei välitä heidän työnsä ja vapaa-ajan tasapainosta, kun globaalisti näin ajattelee 19 prosenttia työntekijöistä.

Koronavuoden ovat kokeneet raskaimpana etenkin nuorimmat työntekijät, niin kutsuttu Z-sukupolvi, joista jopa 59 prosenttia Suomessa kertoo, että työ tuntuu erittäin haastavalta.

”Etä- ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen. Yritysten pitää panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin entistä enemmän ja samalla uudenlaiseen työskentelykulttuuriin, jossa työntekijöiden tarpeet kyetään huomioimaan niin etä- kuin läsnätyössäkin. Johtajien tulee kiinnittää huomiota erityisesti nuorempiin työntekijöihin, joille ei ole vielä kertynyt työ- ja elämänkokemusta, joka auttaa selviämään työelämän muutoksista”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Etätyö houkuttaa suomalaisia haasteista huolimatta

Järkevällä ajankäytöllä on suuri merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille etenkin etä- ja hybridityössä. Tutkimuksen mukaan työntekijät kokevat, että heidän aikansa ja energiansa kuluu enenevissä määrin tarpeettomiin etäpalavereihin, chat-keskusteluihin ja sähköpostiviesteihin. Teamsissa lähetetään peräti 42 prosenttia enemmän viestejä työajan ulkopuolella ja kokouksissa vietetään 2,5 kertaa enemmän aikaa kuin ennen pandemiaa.

”Tuntuu, että olemme oppineet käyttämään teknologiaa työn tukena, mutta emme osaa käyttää aikaamme. Jatkuvasti täydet kalenterit kuormittavat työntekijöitä, joten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää esimerkiksi varata päivittäin aikaa keskittyneeseen työhön ilman palaverien aiheuttamia keskeytyksiä. Tärkeää on myös, miten teemme töitä ennen ja jälkeen palavereiden, sillä itse palaveri ei aina ole se tärkein asia. Yhteiset pelisäännöt palaverikäytännöistä, palaverien johtamisesta ja ihmisten ajankäytön kunnioittamisesta ovat osoittautuneet tärkeiksi keinoiksi arjen hallintaan”, sanoo Microsoft 365 -palveluiden tuotemarkkinointi-päällikkö Harri Mikkanen Microsoftilta. ”Vaikka itseohjautuvuus on tärkeää, on suuri merkitys sillä, millaisia yhteisiä pelisääntöjä on luotu työn tekemiselle.”

Haasteista huolimatta suomalaisista työntekijöistä jopa 76 prosenttia haluaa jatkossakin mahdollisuuden tehdä joustavasti etätöitä. Samalla 71 prosenttia johtajista Suomessa (66 prosenttia globaalisti) suunnittelee uudistavansa toimitiloja pandemian jälkeen hybridityön tarpeisiin.

Hyvinvointi ruokkii innovaatioita

Tutkimuksesta nousee esiin myös asioita, joissa suomalainen työelämä erottuu edukseen: vain 29 prosenttia suomalaisista kokee, että työnantaja vaatii heiltä liikoja tällaisena aikana, kun globaalisti näin koki 37 prosenttia työntekijöistä. Suomessa myös erot johdon ja työntekijöiden työssä viihtymisen välillä ovat pienemmät kuin maailmalla keskimäärin (8 vs. 23 prosenttiyksikköä). Pohja työhyvinvoinnin kehittämiselle on siis olemassa.

”Työnantajien ja lähiesimiesten pitää löytää kullekin tiimille ja työntekijälle sopivat keinot hyvinvoinnin tukemiseen myös etänä. Luovuus ja innovaatiot vaativat vuorovaikutusta, ja tuottavuus ja hyvinvointi mahdollisuutta olla oma itsensä. Myös etä- ja hybridityössä pitää raivata tilaa keskusteluille, joissa työntekijät voivat puhua avoimesti vaikkapa lastenhoidon haasteista tai esitellä lemmikkejään – tässä tiiminvetäjien esimerkki on tärkeässä roolissa”, Harri Mikkanen korostaa.

Tietoja tutkimuksesta

Work Trend Index -työelämätutkimukseen osallistui yli 30 000 etä- ja läsnätyötä tekevää ihmistä 31 maasta, myös noin 1 000 vastaajaa Suomesta. Kyselytutkimus toteutettiin verkossa tammikuussa 2021. Lisäksi tutkimukseen on kerätty tuottavuuteen ja työvoimaan liittyvää dataa Microsoft 365:stä ja LinkedInistä. Lisätietoja tutkimuksesta on julkaistu Microsoftin digitaalisen tulevaisuuden työhön keskittyvällä Worklab-sivustolla.

 

Lisätietoja:
Anne Alarotu
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 050 487 1308
[email protected]

Tags: , ,