Pekka Isosomppi nimitetty Microsoft Oy:n viestintäjohtajaksi

 |   Microsoft News Center

Pekka Isosomppi

Microsoft Oy on nimittänyt Pekka Isosompin viestintäjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Hän seuraa tehtävässä Anne Alarotua, joka siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.  

Viestintäjohtajana Pekka Isosompin tehtävä on vahvistaa ja syventää Microsoftin yritysnäkyvyyttä Suomessa sekä auttaa yhtiön eri liiketoimintayksiköitä niiden viestien strategisessa kehittämisessä.  

Pekka Isosompilla on yli 25 vuoden kokemus viestinnän, yritysvastuun ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun alueilta. Hän on työskennellyt pitkään Nokiassa eri tehtävissä sekä lehdistöneuvoksena Suomen Lontoon-suurlähetystössä. Isosomppi siirtyy Microsoftin palvelukseen arvopaperikeskus Euroclear Finland Oy:n viestintäjohtajan tehtävästä.  

”Microsoftin tavoitteena on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään digitalisaation ja uusien innovaatioiden mahdollisuudet täysimääräisesti. Viestintä on tämän tavoitteen saavuttamisessa keskeisessä roolissa. Onnistuakseen viestinnän tulee kyetä yhdistämään yhteiskunnalliset ja inhimilliset tarpeet ja odotukset niihin mahdollisuuksiin, joita kehittyvä teknologia tarjoaa, sekä etsimään vuoropuhelun kautta vastauksia esiin nouseviin eettisiin kysymyksiin. Pekka on osaamisensa ja työkokemuksensa kautta hyvin perehtynyt informaatioteknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Uskon, että hänellä on hyvät edellytykset tukea Microsoftin ja sen asiakkaiden menestystä Suomessa”, sanoo Microsoft Oy:n operatiivinen johtaja Mikko Pulkkinen. 

”Microsoftin tuotteet ja palvelut ovat osa lähes jokaisen suomalaisen elämää. Yhtiöllä on keskeinen rooli suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentamisessa sekä keskustelussa pelisäännöistä ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Microsoftin vahva sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin ja asiakkaan edun puolustaminen ovat olleet keskeisiä tekijöitä yhtiön menestyksessä. Olen iloinen saadessani tulla mukaan rakentamaan Microsoftin tarinaa”, sanoo Pekka Isosomppi. 


Lisätietoja:
 

Mikko Pulkkinen, Operatiivinen johtaja
[email protected]
+358 40 738 8818 

Tags: , ,