Microsoftin asiakkaat pystyvät uuden palvelun avulla mittaamaan, raportoimaan ja vähentämään omaa hiilijalanjälkeään – nyt saatavilla maailmanlaajuisesti

 |   Microsoft News Center

wind turbine

Heinäkuussa 2021 julkistamamme Microsoft Cloud for Sustainability -pilvipalvelu tarjoaa uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat nopeamman ja laajemman muutoksen organisaatioille kestävän kehityksen matkan eri vaiheissa. Microsoft Cloud for Sustainability tulee maailmanlaajuisesti saataville 1. kesäkuuta 2022.

Palvelun kasvava valikoima Microsoftin ja globaalin kumppaniverkostomme tarjoamia ESG-ominaisuuksia (environmental, social and governance) tarjoaa organisaatioille valmiudet nopeuttaa kestävää kehitystään ja liiketoimintansa kasvua.

Ympäristötavoitteiden toteuttaminen käytännössä paremman data-analytiikan avulla

Eri toimialojen kaikentyyppisten ja -kokoisten organisaatioiden on muutettava yleisiä toimintatapojaan, jotta voisimme vakauttaa teoillamme tulevaisuutta ja kehittyä nopeammin kohti hiilidioksidipäästötöntä taloutta. Tekoihin sisältyvät hiilijalanjäljen tehokkaampi hallinta, kestävän kehityksen sisällyttäminen organisaatioiden arvoketjuihin sekä lisäarvoa tuottavat strategiset liiketoimintainvestoinnit. Kaikki tämä on lähtöisin datasta ja tavanomaisen tiedonkeruun ongelmien ratkaisemisesta.

Organisaatiot tarvitsevat helpommin saatavilla olevaa, keskitetympää dataa voidakseen tehdä merkittäviä päätöksiä, joita tarvitaan juuri nyt monitahoisten ympäristökysymysten ratkaisemiseksi. Organisaatioiden on otettava huomioon sekä liiketoiminta- että ESG-kriteereitä tulevissa investointipäätöksissään, jotta kasvu ja positiiviset ympäristövaikutukset pysyisivät tasapainossa.

Riippumatta siitä, missä vaiheessa organisaatiot ovat kestävän kehityksen prosessissaan, voimme yhdessä nopeuttaa edistymistä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Microsoft haluaa auttaa asiakkaitaan nopeuttamaan edistymistään. Microsoft Cloud for Sustainability -palvelu tarjoaa  älykästä tiedonhallintaa, jota organisaatiot tarvitsevat vastatakseen muutoksiin nopeasti ja luottavaisin mielin.

Perustana kestävän kehityksen hankkeet yli vuosikymmenen ajalta

Microsoftin oma kestävän kehityksen prosessi alkoi, kun yhtiö asetti ensimmäisen päästötavoitteensa yli kymmenen vuotta sitten. Tämä sai Microsoftin organisoimaan datansa uudelleen sekä sovittamaan yrityksen vision ja strategian kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiksi. Sitoumuksemme mukaisesti kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita, investoimme kestävää kehitystä edistäviin teknologioihin sekä jaamme avoimesti tietoa saavutuksistamme ja takaiskuistamme, jotta kaikki voisivat oppia niistä yhteisvoimin.

Microsoft Cloud for Sustainability -palvelun julkaisun myötä yhdistämme Microsoftin ja kumppaneidemme tarjoamat tehokkaat ominaisuudet organisaatioiden avuksi:

Integroitu kokonaiskuva datasta. Jotta kestävän kehityksen raportointia, sen eteen tehtyä työtä ja liiketoiminnan muutosta voitaisiin edistää tehokkaasti, organisaatiot tarvitsevat paremman näkymän toimintaansa koko arvoketjussaan. Monipuolisiin ja saumattomiin pilvipalveluihin yhdistetty järjestelmä kerää ja yhdistää IoT-tietoja eri laitteista antureiden avulla ja tarjoaa perustan toimintojen tarkkailemiseen ja mittaamiseen laajassa mittakaavassa. Microsoft Sustainability Manager antaa organisaatioille mahdollisuuden kirjata, raportoida ja vähentää ympäristövaikutuksiaan entistä helpommin automatisoitujen ja reaaliaikaisten tietolähteiden avulla.

Saumattomasti toimiva Microsoft Cloud for Sustainability -palvelu keskittää aiemmin hajanaiset tiedot yhdelle alustalle ja tarjoaa organisaatioille entistä kattavamman kokonaiskuvan koko toimintansa ja arvoketjunsa päästövaikutuksista.

Organisaatiot voivat nyt kokeilla Sustainability Manager -palvelua maksutta tai ostaa palvelun 1. kesäkuuta alkaen.

Cloud for Sustainability

Lisää päästölähteet seurantaanAutomatisoi sisäisten ja ulkoisten hiilidioksidipäästötietojen tuonti käyttämällä valmiiksi rakennettuja tai mukautettuja tietolähteitä.

Kestävämpien IT-infrastruktuurien rakentaminen. Organisaatiot voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja lisätä liiketoiminnan arvoa korvaamalla työkalut, järjestelmät ja toimintatavat tehokkaammilla vaihtoehdoilla. Esimerkiksi työskentely-ympäristön siirtäminen pilvipalveluihin voi parantaa sekä hiili- että energiatehokkuutta. Emissions Impact Dashboard -sovellukset tarjoavat Microsoftin asiakkaille läpinäkyvyyttä pilvipalvelujen käytöstä syntyviin päästöihin. Organisaatioiden käyttämät laitteet vaikuttavat myös näiden hiilijalanjälkeen. Surface-laitteiden kehityksessä pyritään maksimoimaan materiaalien kestävyys sekä pidentämään tuotteen käyttöikää, mikä minimoi samalla tuotteen hiilijalanjälkeä ja energiankulutusta.


Visualisoi päästötrendejä ja -mahdollisuuksia – Alusta tarjoaa monipuolisia visualisointeja ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla voit seurata kehitystä ja ryhtyä täsmällisiin toimenpiteisiin.

Operatiivisen toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen. Microsoftin ja kasvavan kumppaniekosysteemimme toimittamilla ratkaisuilla organisaatiot voivat maksimoida resurssi- ja tuotantotehokkuutensa, vähentää rakennustensa ja toimitilojensa ympäristövaikutuksia sekä edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan.

Cloud for Sustainability
Tarkka ja reaaliaikainen tieto ohjaamassa kehitystä – Alusta tarjoaa ehdotuksia tavoitteiden asettamiselle ja ilmeneviin ongelmakohtiin. Saat vertailevia tietoja ja ehdotuksia toimialan ja viranomaissuositusten perusteella.

Ekologisempien arvoketjujen luominen. Teknologiat auttavat organisaatioita myös lisäämään läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta arvoketjussaan – raaka-aineista tuotteiden kehittämiseen ja jakeluun. Datakeskeinen lähestymistapa auttaa organisaatioita saamaan tarkan kokonaiskuvan siitä, mitä toimia tarvitaan tehokkuuden parantamiseksi, päästöjen vähentämiseksi sekä jätteiden suunnitelmalliseksi poistamiseksi prosesseista.

Lisätietoja siitä, miten Microsoft auttaa organisaatioita saavuttamaan kestävämpiä ratkaisuja, saat osoitteesta Microsoft.com/sustainability.

Cloud for Sustainability
Seuraa pitkäkestoisia tavoitteita – Alustan sisäänrakennetut ominaisuudet auttavat sinua pysymään ajan tasalla organisaatiosi kehityksestä ja pääsemään tavoitteisiisi.

Microsoftin maailmanlaajuinen kumppaverkosto – kriittinen osa vaikutusten laajentamista

Suuri osa tärkeästä työstämme saavutetaan tekemällä yhteistyötä Microsoftin globaalin kumppaniekosysteemin kanssa. Verkostomme on auttanut meitä saavuttamaan tavoitteita ja uudistamaan liiketoimintaamme. Nykyään kumppanit ovat myös keskeisessä asemassa siten, että ne auttavat Microsoftin asiakkaita edistämään kestävää kehitystä Microsoft Cloudin tarjoamien kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Microsoft Cloud for Sustainability -kumppaniratkaisut kattavat eri toimialoja kuljetuksesta kiinteistöalaan ja valmistusteollisuuteen, sisältäen nämä jo markkinoilla olevat palvelut:

Lisää ratkaisuja on tulossa. Microsoftin kestävän kehityksen kumppaniekosysteemiin kuuluu myös alla lueteltuja luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka aktiivisesti auttavat organisaatioita suunnittelemaan, määrittelemään ja toteuttamaan strategioita kestävän kasvun mahdollistamiseksi:

Lue lisää Microsoftin kestävän kehityksen kumppanien uraauurtavista hankkeista Microsoft AppSourcesta.

Entä seuraavaksi?

Microsoft Cloud for Sustainability tulee saataville Hannover Messe 2022 -messujen aikaan 1.6.2022. Hannover Messe -tapahtuman julkistuksia ja uutisia voi seurata tapahtuman sivustolta.

Tags: , ,