Microsoftin kumppaniekosysteemi edistää innovointia ja kasvua Euroopassa

 |   Microsoft News Center

people collaborating with surface products

IDC:n tuoreen raportin mukaan jopa 87 prosenttia Microsoftin pohjoiseurooppalaisista kumppaniyrityksistä arvioi Microsoft-liiketoimintansa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022.

Euroopassa eletään epävarmoja aikoja. Yritykset joutuvat ratkomaan muun muassa inflaation, globaalin toimitusketjun ongelmien, Ukrainan sodan, energiakriisin ja IT-osaajapulan aiheuttamia haasteita toiminnalleen. Toisaalta investoinnit teknologiaan ja innovaatiotyöhön auttaa yrityksiä menestymään myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Microsoft kartoitti digitalisaation ja teknologiainnovaatioiden taloudellisia mahdollisuuksia teettämällä kansainvälisellä IDC-tutkimusyhtiöllä selvityksen1 Microsoft-kumppaniekosysteemin kasvunäkymistä Suomessa ja 14 muussa Euroopan maassa. Tutkimukseen osallistui 288 Microsoftin kumppaniyritystä.

IDC:n raportti osoittaa, että asiakasorganisaatiot Suomessa jatkavat ja jopa kiihdyttävät digitalisaatiotaan ja pilvisiirtymäänsä. Ohjelmistomenojen ennustetaan kasvavan Suomessa vuosittain keskimäärin 10 prosenttia vuosina 2021–2026, samalla kun IT-markkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on 6,7 prosenttia. Julkisen pilven ennustetaan kasvavan Suomessa noin 22 prosenttia vuodessa vuosina 2022–2026. Suomen julkisten pilvipalvelumarkkinoiden vuotuisen arvon odotetaankin ylittävän 5,1 miljardia euroa vuoteen 2026 mennessä.

Kasvua ekosysteemistä

IDC:n raportin mukaan Microsoft Cloud Partner Program (MCPP) -ohjelman kumppaneiden Microsoft-liiketoiminnasta syntyvä liikevaihto on kasvussa. Tutkimukseen osallistuneista pohjoiseurooppalaisista2 kumppaneista Microsoft-liiketoiminnan liikevaihto oli kasvanut 81 prosentilla ja pysynyt ennallaan 15 prosentilla vastaajista vuonna 2021. Vuonna 2022 kumppaneista 87 % arvioi Microsoft-liikevaihdon kasvavan ja 10 % säilyvän ennallaan.

Raportista käy ilmi, että ohjelmistopalvelut (SaaS) muodostavat edelleen Suomen suurimman pilvipalveluluokan kattaen 52 % pilvimarkkinoista vuoteen 2026 mennessä, kun taas alustapalveluiden (PaaS) osuus kasvaa nopeimmin (vuosittainen keskimääräinen kasvu 32 %).

Microsoftin kumppaniohjelman suomalaiset kumppanit hyötyvät IT-markkinoiden kulutustrendeistä, sillä asiakkaat tarvitsevat kolmannen osapuolen asiantuntemusta oikeiden pilviratkaisujen hankintaan, käyttöönottoon, hallintaan ja laajentamiseen.

”99 % liikevaihdosta tulee omista palveluistamme. Emme myy lisenssejä – se ei kuulu meidän liiketoimintaamme”, toteaa Avanaden maajohtaja Kari Järnström.

IDC:n selvityksen mukaan jokaista länsieurooppalaisen Microsoft-kumppanin myynnistä saamaa 1 Yhdysvaltain dollaria kohden asiakkaat ostavat lisäksi kumppanin palveluita ja tuotteita keskimäärin 6,70 dollarilla. Huomioitavaa on, että palveluihin keskittyvät eurooppalaiset kumppanit ansaitsevat 5,75 dollaria ja ohjelmistoihin keskittyvät 7,86 dollaria. Ohjelmistoihin keskittyvillä kumppaneilla on korkein bruttokate Microsoft-liiketoiminnan osalta, ja niiden ennustetaan kasvattavan liikevaihtoaan eniten.

”Nämä kerrannaisvaikutukset ovat erityisen tärkeitä Euroopan alueella, missä Microsoftin kumppaniekosysteemi on hyvin monimuotoinen. Kumppanimme ovat muutosagentteja, jotka auttavat vauhdittamaan Euroopan digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja edistävät siten taloudellista kasvua ja todellista yhteiskunnallista edistystä. Tämän ansiosta voimme auttaa eurooppalaisia organisaatioita kehittämään nykytarpeisiin vastaavia kestäviä ratkaisuja ja luomaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia”, toteaa Katarina Engblom, Microsoftin Suomen kumppaniliiketoiminnasta vastaava johtaja. ”Kumppaniohjelmamme tarjoaa yrityksille mahdollisuuden optimoida liiketoimintansa tehokkuutta ja tavoitella samalla pitkän aikavälin kasvua, mikä puolestaan luo lisäarvoa kumppaneiden asiakkaille ja vauhdittaa koko alueen talouskasvua.”

Kumppaneiden liiketoimintamallit ovat keskenään hyvin erilaisia, ja myös yhteistyötä Microsoftin kanssa tehdään eri tavoin. Pohjois-Euroopassa lähes puolet (41 %) kumppaneiden liikevaihdosta tulee toimialakohtaisista ratkaisuista, ja muu osa (59 %) liittyy laaja-alaisiin ratkaisuihin. Laajentamalla Microsoft-liiketoimintaansa Microsoft-kumppaniohjelman yritykset voivat kasvattaa liiketoimintansa taloudellista arvoa. Pohjois-Euroopassa kumppanit monipuolistavat liiketoimintamallejaan keskittymällä omien palveluiden ja ohjelmistojen kehittämiseen.

Kumppanit, joilla Microsoft-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta on suurin, ovat kaikkein optimistisimpia tämän liiketoiminnan kasvunäkymien suhteen ja ennustavat sille jopa 28 prosentin kasvua vuonna 2022. Toisessa ääripäässä kumppanit, joilla Microsoft-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on alle neljännes, ennustavat 12 prosentin kasvua tänä vuonna.

”Digitalisaatio on meille valtava mahdollisuus. Yhdessä kumppaneidemme kanssa voimme luoda paljon lisäarvoa, kun tuemme asiakkaitamme suurimpien liiketoimintaan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Autamme yhdessä asiakkaita muun muassa hallitsemaan toimitusketjuja, suojautumaan kyberuhkilta, innovoimaan uutta liiketoimintaa ja edistämään kestävää kehitystä. Olemme erittäin ylpeitä kumppaniekosysteemistämme”, kertoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Mervi Airaksinen.

1 IDC:n Microsoft-ekosysteemimahdollisuus: Kumppanipolut kannattavuuteen ja kasvuun -tutkimus (Doc. #EUR149732822, lokakuu 2022). Tutkimukseen osallistui yhteensä 288 Microsoft-kumppania seuraavista Euroopan maista: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Linkki raporttiin.

2 Pohjois-Eurooppa käsittää Alankomaat, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan (n=69). Lähde: IDC:n Microsoft Partner Economic Value Indicator Survey -tutkimus.

Tags: , , ,