OP Ryhmä aloittaa kattavan pilvisiirtymän ja hyödyntää Microsoftin Suomeen rakentuvia pilvipalveluja

 |   Microsoft News Center

Yleiskuva toimistosta. Etualalla kaksi miestä juttelee tietokoneen ääressä.

OP Ryhmä ja Microsoft syventävät IT-kumppanuuttaan ja OP siirtyy käyttämään laajasti Microsoftin pilvipalveluja. Pilvisiirtymä on OP:lle merkittävä investointi uuteen teknologiaan, IT-osaamiseen ja toimintatapaan. OP:n päätös keskittää IT-palvelut Suomessa sijaitsevaan pilviekosysteemiin ja rakentaa uudet digipalvelunsa ja data-alustansa Microsoft Azureen edistää koko Suomen digikasvua.  

Kumppanuuden ja pilviympäristöön siirtymisen myötä OP pystyy tarjoamaan entistäkin paremmat palvelut asiakkailleen ja mukautumaan nopeasti digitalisoituvaan maailmaan.

“Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa. Toimiminen finanssialan edelläkävijänä ja uudistajana on osa visiomme toteuttamista. Käyttämällä Suomessa sijaitsevia datakeskuksia voimme olla mukana edistämässä Suomen digikasvua ja samalla kehittämässä suomalaista innovaatiotoimintaa”, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

“OP Ryhmän pilvisiirtymä on merkittävä askel sekä finanssisektorille että koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Lähivuosina Uudellemaalle valmistuva datakeskusalueemme tuo Microsoftin pilvipalvelut entistä lähemmäksi suomalaisia. Päästöttömällä sähköllä toimivat ja hukkalämmön avulla kaukolämpöä tuottavat datakeskuksemme tarjoavat erittäin lyhyen vasteajan ja mahdollisuuden tallentaa ja käsitellä dataa Suomen maaperällä. Olemme ylpeitä siitä, että OP Ryhmä on ensimmäisten uutta datakeskusaluetta hyödyntävien asiakkaiden joukossa”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Mervi Airaksinen.

Pilvipalvelussa omien fyysisten palvelinten sijaan tietoja käsitellään internetin välityksellä toimivalla pilvialustalla. Siirtyminen pilvipalveluiden käyttöön parantaa asiakkaille tarjottavien palveluiden lisäksi myös esimerkiksi OP:n kykyä torjua verkkorikollisuutta ja reagoida tietoturvauhkiin.

“Asiakkaidemme varojen sekä luottamuksellisten tietojen säilyttämisen turvallisuus on meille ykkösasia. Pilvisiirtymä edistää kykyämme pitää hyvää huolta asiakkaidemme varoista ja luottamuksellisista tiedoista jatkossakin”, Ritakallio sanoo.

Paremmat palvelut asiakkaille

OP Ryhmän siirtyminen Microsoftin pilvipalveluihin luo vahvan perustan parempien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiselle. Pilvisiirtymä takaa sen, että jatkossakin OP tarjoaa asiakkailleen parhaat mahdolliset palvelut ja asiakaskokemuksen.

“Pilvisiirtymä Microsoft Azure -ympäristöön mahdollistaa uusien palveluiden ja sovellusten tuomisen asiakkaiden käyttöön aiempaa nopeammin. Myös asiointi nopeutuu ja yksinkertaistuu, asiakkaan kannalta olennaiset tiedot välittyvät järjestelmissämme tehokkaammin”, sanoo OP Ryhmän teknologia- ja kehitysjohtaja Kasimir Hirn.

Pilvisiirtymä edistää OP:n palveluiden toimintavarmuutta ja selkeyttää erilaisten palveluiden hallintaa. Siirtymän myötä OP kyky reagoida esimerkiksi palveluiden kysynnän nopeisiin muutoksiin paranee.

“Pilvisiirtymän mahdollistama suurien datamäärien tehokkaampi käsittely tekee mahdolliseksi muun muassa tekoälyn soveltamisen OP:n palveluiden tarjonnassa. Hyödyntämällä laajaa tietovarantoamme aiempaa tehokkaammin voimme kehittää yhä parempaa asiakaskokemusta ja -palvelua asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin”, Hirn sanoo.

OP Ryhmä on julkaissut vuodesta 2019 alkaen tietotilinpäätöksensä, jossa kuvataan datan käyttöä osana liiketoimintaa ja dataan liittyvää arvonluontia.

Koulutusyhteistyöllä osaamista kehittämään

OP Ryhmä ja Microsoft käynnistävät mittavan koulutusyhteistyön, jonka puitteissa OP:n työntekijöitä koulutetaan tulevina vuosina Microsoftin pilviteknologioiden asiantuntijoiksi. OP Ryhmä ja Microsoft jakavat huolen tulevaisuuden osaajapulasta, ja nyt käynnistyvän koulutusohjelman keskeinen tavoite on vahvistaa ja täydentää työntekijöiden osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, [email protected]

Microsoft, Viestintäjohtaja Pekka Isosomppi, p. 040 516 2399, [email protected]

Tags: ,