Fennia panostaa digitaaliseen työntekijäkokemukseen

 |   Microsoft News Center

Nainen istuu, hymyilee ja pitää silmälaseja kädessään. Sylissä on tabletti.

Vakuutusyhtiö Fenniassa tärkeä osa henkilöstökokemusta on digitaalinen työympäristö. Apuna yrityskulttuurin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen on ollut Microsoft Viva -työntekijäkokemusalusta.

Fenniassa johdetaan esimerkillä ja samalla annetaan jokaiselle tilaa onnistua. Työntekijä saavuttaa parhaat tulokset, kun hän tietää selkeästi, mitä häneltä odotetaan. Pandemian jälkeinen muutos työntekijöiden tarpeissa ja työn tekemisen tavoissa on tunnistettu Fenniassa.

”Olemme joustavuuden ajassa, jossa ajattelutyö on muuttunut. Olemme tulleet siihen, että joustavuus tarkoittaa ajan ja paikan lisäksi sitä, miten töitä nykyään tehdään – minkälaisilla työvälineillä tai miten yhteistyö toimii”, Anu Nurro, Fennian henkilöstöjohtaja sanoo.

Työtavat vaihtelevat esimerkiksi iän mukaan, ja joustavuus näkyy kaikissa ikäpolvissa eri tavalla. Hyvillä työkaluilla voidaan luoda parempaa ja yhteisöllisempää työntekijäkokemusta.

Fenniassa on otettu käyttöön Viva-tuoteperhe:

”Viva-tuoteperhe on ollut ratkaisevassa asemassa. Käytämme Teamsiä laajasti, ja tuoteperhe kehittyy myös koko ajan”, Nurro kertoo.

Fennian intranet siirtyi Viva Connections -alustalle ja on helposti saavutettavissa Teamsissa. Viva Insights antaa työntekijöille vinkkejä oman työarjen sujuvoittamiseen, ja Viva Engage -yhteisöt luovat aktiivisesti vahvempaa yhteisöllisyyttä. Viva Goals on työkalu, joka auttaa tiimin jäseniä hahmottamaan, mitä heiltä odotetaan ja mitä hänen tulisi saavuttaa. Työkalu tuo organisaation strategiset tavoitteet sekä tiimi- ja työntekijäkohtaiset toimenpiteet yhteen fiksulla tavalla.

Fenniassa intranetin siirtyminen Vivaan on tuonut kiitosta työntekijöiden keskuudessa:

”Erityisesti mobiilikäyttö on ollut toivottu mahdollisuus”, Nurro sanoo.

Myös Kalle Saarikannas, Microsoftin Suomen Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja, näkee Vivan työtä selkiyttävänä työkaluna:

”Monessa organisaatiossa on päädytty sovellusviidakkoon, ja yksittäisen työntekijän arki on muuttunut kuormittavaksi”, hän sanoo.

”Viva pyrkii ratkaisemaan ongelman siten, että tuomme Teamsiin, työntekijöille jo ennestään tuttuun ympäristöön nämä palvelut saataville. Samalla tietoturvanäkökulmasta asiat selkiytyvät, koska data on tutun 365-palvelun sisällä”, Saarikannas kertoo.

Tutustu Viva-työkokemusalustaan: Työntekijöiden kokemus ja osallistaminen | Microsoft Viva

YouTube Video

Tags: , , ,