Microsoft Copilot for Security -tekoälyratkaisu tukee tietoturva-asiantuntijoiden työtä 1. huhtikuuta alkaen

 |   Microsoft News Center

Kuvituskuva, jossa lukee "Microsoft Copilot for Security" ja "Ask anything about security".

Microsoft Copilot for Security on alan ensimmäinen generatiiviseen tekoälyyn perustuva tietoturvaratkaisu, joka auttaa organisaatioiden tietoturva- ja IT-asiantuntijoita havaitsemaan enemmän haavoittuvuuksia, toimimaan nopeammin ja vahvistamaan tiimiensä osaamista.

Copilot for Security on saatavilla huhtikuun alusta alkaen kaikissa maissa ympäri maailman. Palvelu kykenee ymmärtämään kehotteita ja vastaamaan niihin kahdeksalla eri kielellä, ja tuotteen käyttöliittymä on käännetty 25 eri kielelle. Copilot hyödyntää suurta määrää dataa ja uhkiin liittyvää tietoa, mukaan lukien yli 78 biljoonaa Microsoftin päivittäin käsittelemää tietoturvasignaalia. Laajoihin kielimalleihin perustuva Copilot tarjoaa räätälöityjä havaintoja tietoturvaympäristöstä ja antaa neuvoja tarvittaviin toimenpiteisiin hyödyntäen tekoälyn nopeutta ja skaalaetuja.

Microsoftin Copilot for Security -ekosysteemiin kuuluu yli sata kumppania, jotka ovat auttaneet palvelun kehittämisessä. Copilotin tullessa yleisesti saataville sen voi yhdistää moniin eri tietoturvaohjelmistoihin ja hallinnoituihin tietoturvapalveluihin. Olemme erittäin kiitollisia kumppaneillemme, joilla on myös tulevaisuudessa ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää turvallista ja vastuullista tekoälyä luottavaisin mielin.

Microsoft Copilot for Security vahvistaa koko Microsoft Security -tuotevalikoimaa, joka sisältää yli 50 tuotekategoriaa ja kuusi tuoteperhettä. Ottamalla käyttöön Copilot for Security -ratkaisun organisaatiot voivat turvata digitaalisen ympäristönsä kokonaan – niin tietoturvan, vaatimustenmukaisuuden, identiteetin, laitehallinnan kuin tietosuojan näkökulmasta. Tekoälyn aikakaudella on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin hyödyntää yhtenäistä ratkaisua, joka suojaa myös siiloutuneista työkaluista aiheutuvat tietoturva-aukot.

Järjestyksessään toisen Copilot for Security -tutkimuksemme tuloksista käy ilmi, että Copilotia käyttävät kokeneet tietoturva-asiantuntijat kykenevät työskentelemään nopeammin ja tarkemmin ja suurin osa heistä haluaa jatkaa Copilotin käyttöä. Tutkimuksen mukaan:

 • Kokeneet tietoturva-analyytikot työskentelivät 22 % nopeammin Copilotin ansiosta.
 • He suorittivat kaikki tehtävänsä 7 % tarkemmin Copilotin avulla.
 • 97 % heistä sanoi haluavansa käyttää Copilotia myös jatkossa samojen työtehtävien hoitamiseen.

Tuore, kokeneille tietoturva-ammattilaisille kohdennettu tutkimus täydentää marraskuussa 2023 julkaisemaamme aiempaa tutkimusta, joka keskittyi aloitteleviin tietoturva-asiantuntijoihin. Kummassakin tutkimuksessa verrattiin, miten Copilot for Security vaikuttaa tietoturva-analyytikoiden tuottavuuteen verrattuna vertailuryhmään, jolla ei ollut kyseistä työkalua käytössään. Yhdessä tutkimusten tulokset havainnollistavat, että Copilot voi hyödyttää kaikkia tietoturva-ammattilaisia heidän aiemmasta kokemuksestaan ja osaamisestaan riippumatta. Copilot auttaa työntekijöitä uransa alussa vahvistamaan osaamistaan ja tehostaa koko tietoturvatiimin työtä.

Kuvituskuva, jossa lukee "Microsoft Copilot for Security can make your team more accurate"

 

Copilot for Securityn uudet ominaisuudet

Osana yleistä saatavuutta Copilot for Security -palveluun on lisätty seuraavat uudet ominaisuudet:

 • Räätälöityjen kehoteluetteloiden ansiosta asiakkaat voivat luoda ja tallentaa omia, luonnollisella kielellä kirjoitettuja kehotteita yleisiä tietoturvatyönkulkuja ja -tehtäviä varten.
 • Tietämyskantojen integroinnin (ennakkoversio) avulla organisaatiot voivat integroida Copilot for Securityn omaan liiketoimintamalliinsa ja suorittaa tehtäviä omien vaiheittaisten ohjeidensa mukaisesti.
 • Yhteys omaan kustomoituun ulkoiseen hyökkäyspintaan Microsoft Defender EASM -palvelusta auttaa havaitsemaan ja analysoimaan organisaation ulkoiseen hyökkäyspintaan liittyviä riskejä mahdollisimman reaaliaikaisesti.
 • Microsoft Entra -jäljitys- ja diagnostiikkatiedot tarjoavat luonnollisella kielellä laaditun yhteenvedon, joka auttaa tutkimaan tiettyyn käyttäjään tai tapahtumaan liittyvän tietoturva- tai IT-ongelman lokitietoja.
 • Käyttöraportit tarjoavat dashboard-näkymässä tietoa siitä, miten tiimit käyttävät Copilotia, jotta organisaatiot voivat tunnistaa entistä enemmän optimointimahdollisuuksia.

Mahdollistaakseen tietoturvan kaikille Microsoft julkaisee Copilot for Security -palvelusta myös käyttöön perustuvan lisensointimallin, jonka myötä Copilot for Security on useamman organisaation saatavilla kuin yksikään toinen markkinoilla oleva ratkaisu. Joustavan hinnoittelumallin avulla organisaatiot voivat ottaa ratkaisun käyttöön nopeasti ja skaalata käytön ja kulut omien tarpeidensa ja budjettinsa mukaisesti.

Tekoälyyn perustuvaa tietoturvaa kaikille

Copilot for Security -palvelusta tulee saataville kaksi eri käyttökokemusta: immersiivinen ja itsenäinen portaali sekä olemassa oleviin tietoturvatuotteisiin sisäänrakennettu työkalu.

Tällä hetkellä Copilot on saatavilla integroituna ominaisuutena seuraavissa ratkaisuissa: Copilot in Microsoft Entra käyttäjiin liittyvien riskien hallinnassa (ennakkoversiona), Copilot in Microsoft Purview ja Copilot in Intune. Pian saatavilla on myös yhtenäinen tietoturvatoimintojen alusta, jossa Copilot on sisäänrakennettu Microsoft Defender -portaaliin.

Seuraa, suojaa ja hallitse tekoälyn käyttöä

Markkinoilla on yhä enemmän eri liiketoimintoihin tarkoitettuja generatiiviseen tekoälyyn perustuvia palveluja, joten on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että uusien mahdollisuuksien lisäksi kyseinen teknologia tuo mukanaan uusia haasteita ja riskejä. Niinpä Microsoft tarjoaa asiakkaiden tekoälysovelluksille entistä parempaa läpinäkyvyyttä, suojausta ja hallintaa – käyttivätpä he Microsoft Copilotia tai kolmansien osapuolten tarjoamia generatiivisen tekoälyn sovelluksia. Haluamme, että kaikkien on helpompaa ottaa tekoäly käyttöön turvallisesti.

Auttaaksemme organisaatioita suojaamaan ja hallitsemaan tekoälyn käyttöä lisäämme tuotteisiimme seuraavat toiminnot:

 • Tekoälyriskien tunnistaminen: Tietoturvatiimit voivat tunnistaa tekoälyn käyttöön liittyviä mahdollisia riskejä, kuten arkaluonteisen tiedon vuotamisen ja korkean riskin sovellusten käytön.
 • Tekoälysovellusten ja -datan suojaaminen: Tietoturva- ja IT-tiimit voivat suojata käytössä olevat tekoälysovellukset sekä niiden käsittelemän tai luoman arkaluonteisen datan, mukaan lukien kehotteet ja vastaukset.
 • Käytön hallinta: Tietoturvatiimit voivat hallita tekoälysovellusten käyttöä säilyttämällä ja luetteloimalla niiden käyttötietoja, havaitsemalla säännösten tai organisaation omien käytäntöjen vastaista toimintaa käytön aikana sekä tutkimalla mahdollisia havaittuja rikkomuksia.

Julkistimme Ignite-tapahtumassa marraskuussa 2023 ensimmäiset ominaisuudet, jotka auttavat suojaamaan ja hallitsemaan tekoälyn käyttöä. Tänään olemme julkistaneet Copilot for Microsoft 365:lle uusia uhkien tunnistamisen toimintoja, jotka ovat käytettävissä Microsoft Defender for Cloud Apps -tietoturvaratkaisussa. Yhdessä Microsoft Purview’n tietoturva- ja vaatimustenmukaisuustoimintojen kanssa tämä ominaisuus vahvistaa Copilotin tietoturvaa, jotta organisaatiot voivat käsitellä arkaluonteisia ja muita tietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Lisätietoa tekoälyn suojaamisesta ja hallinnasta on täällä.

Entistä laajempi end to end -suojaus

Microsoft on sitoutunut tarjoamaan kattavimman end to end -suojauksen asiakkaidensa digitaalisille järjestelmille. Kokonaisvaltainen Microsoft Security -portfolio, jonka ratkaisut ja hinnoittelu räätälöidään organisaatiokohtaisesti, mahdollistaa aiempaa paremman näkyvyyden ja hallinnan – erityisesti generatiivisen tekoälyn aikakaudella. Uusia ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

Microsoft Security Exposure Management on uusi tietoturvan ja hyökkäyspinnan hallintaratkaisu. Se on osa yhtenäistä tietoturvatoimintojen alustaa ja tarjoaa tietoa käyttäjän kaikista tietoturvatuotteista sekä suosituksia tietoturvan jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi se luo kattavan kuvan organisaation alttiudesta erilaisille uhkille ja havaitsee automaattisesti kriittiset haavoittuvuudet, jotta organisaatiot voivat ennakoivasti parantaa tietoturvaa ja madaltaa kriittisten järjestelmien ja arkaluonteisen tiedon riskitasoa. Ratkaisun ansiosta tietoturva-aukkojen tunnistaminen sekä riskien ja toimintahäiriöiden minimoiminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Lue lisää.

Adaptive Protection on Microsoft Purview -ominaisuus, joka on nyt integroitu Microsoft Entra Conditional Access -työkaluun. Integroinnin ansiosta organisaatiot voivat paremmin suojautua sisäpiiririskeiltä, kuten tietovuodoilta, immateriaalioikeuksien varastamiselta ja luottamuksellisuuden rikkomiselta. Lisäksi organisaatiot voivat reagoida sisäpiiririskeihin automaattisesti ja estää käyttäjiä käyttämästä tiettyjä sovelluksia tietojen suojaamiseksi. Lue lisää.

Microsoft Communication Compliance -ratkaisu tukee sisäpiiririskien hallintaan liittyviä käytäntöjä ja auttaa tunnistamaan viestintään liittyviä riskejä Microsoft Teams-, Exchange-, Yammer- ja Copilot-työkaluissa sekä kolmansien osapuolten kanavissa. Lue lisää.

Microsoft Intuneen lisättiin helmikuussa kolme uutta ratkaisua osaksi Microsoft Intune Suite -tuoteperhettä: Intune Enterprise Application Management, Microsoft Cloud PKI ja Intune Advanced Analytics. Lue lisää.

Jatkamme työtä Microsoftin tietoturvavision toteuttamiseksi myös tulevaisuudessa: haluamme tuoda alan johtavat generatiiviseen tekoälyyn perustuvat ratkaisut tietoturva-ammattilaisten saataville ja tarjota työkalut, joiden avulla tekoälyä voidaan käyttää turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja Copilotista ja tietoturvasta

Lue lisää Copilot for Security -ratkaisun saatavuudesta ja hinnoittelusta Tech Community -blogista ja alkuperäisestä englanninkielisestä blogista.

Voit lukea lisää Microsoft Copilot for Security -tuotteesta myös tuotesivultamme tai tutustumalla Copilot-työkalun sisältäviin ratkaisuihimme. Lisätietoa Microsoft Security -ratkaisuista on saatavilla verkkosivustollamme.

Järjestämme 3.4. Microsoft Secure Tech Accelerator -tapahtuman, jossa on tarjolla kattavaa teknistä tietoa organisaatioille Copilotin käyttöön. Saat tietoa tekoälyn suojaamisesta, näet erilaisia esityksiä ja voit esittää kysymyksiä tuotetiimillemme. Ilmoittaudu nyt.

Jos haluat perehtyä Copilot for Security -tutkimuksemme tuloksiin ja infografiikkaan, lue raportti kokonaisuudessaan englanniksi.

Tags: , ,