Recent news

View All »

Thai Bankers’ Association, CSR Club and Microsoft empower Thai Red Cross Society employees with disabilities nationwide with donation of computers and software licenses

Bangkok, 15 August 2017 – The Thai Bankers’ Association is continuing its work under the Empowerment of Persons with Disabilities initiative through a collaboration with CSR Club and Microsoft (Thailand) Limited to enhance performance of handicapped workers in 76 provincial Red Cross chapters and 240 Red Cross district branches across Thailand. … Read more »

สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ผนึกเครือข่าย เพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย สู่การขับเคลื่อนแรงงานอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2560 – สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการที่ปฏิงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทยเพื่อทำการจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการ รวม 902 คนให้ทำงานกับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่สำคัญของประเทศที่มีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยในปีแรกของโครงการนี้ สภากาชาดไทยสามารถรับคนพิการเข้าไปช่วยทำงานในสำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอได้รวม 668 อัตรา และพบว่าคนพิการจำนวนมากมีศักยภาพการสูง แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยสำหรับให้คนพิการได้ใช้ทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารสมาชิก … Read more »

ไมโครซอฟท์จุดประกายเด็กผู้หญิงให้ก้าวสู่สะเต็มศึกษา ดึงผู้หญิงแถวหน้าในแวดวงไอทีร่วมสร้างพลังใน “ไมโครซอฟท์ ดิจิเกิร์ลซ์”

จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้เด็กผู้หญิงได้เล็งเห็นคุณค่าในสะเต็มศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมดิจิเกิร์ลซ์ 2017 (DigiGirlz 2017)  เพื่อให้เด็กผู้หญิงในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตระหนักถึงประโยชน์ของสะเต็มศึกษา – STEM: Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Mathematics (คณิตศาสตร์) โดยงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรมอันสนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้ รวมถึงเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับวิชาสะเต็ม เพื่อให้เด็กๆ ได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริง  คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว ณ งานเปิดตัวกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ ในประเทศไทย ผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมไอทีคิดเป็นร้อยละ 40 ของตำแหน่งงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านฝ่ายขายและการตลาด ในขณะที่จำนวนผู้หญิงที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้งและสายงานด้านเทคโนโลยียังคงมีจำนวนน้อยมาก เหตุผลเป็นเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากไม่สนใจที่จะเลือกเรียนสะเต็มศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและดูไม่สวยงามเหมาะกับผู้หญิง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหากว่าเรายังคงไม่เปลี่ยนมุมมองที่ว่าสะเต็มศึกษาเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ชาย เนื่องจากมุมมองที่ผิดเช่นนี้จะส่งผลให้ผู้หญิงเสียเปรียบในตลาดแรงงานในอนาคต … Read more »

เมื่อ AI มาพบกับภัยร้ายในโลกไซเบอร์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI พร้อมแล้วที่จะเข้ามาพลิกโฉมโลกดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการอัจฉริยะมากมายที่นำทรัพยากรข้อมูลมาปรับใช้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ในขณะเดียวกัน AI ก็อาจกลายเป็นภัยต่อความปลอดภัยในโลกออนไลน์ได้ หากกลุ่มอาชญากรไซเบอร์หันมาใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อการสร้างและเผยแพร่มัลแวร์รูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าที่เคย แอน จอห์นสัน รองประธานฝ่ายความปลอดภัยของลูกค้าองค์กรและโลกไซเบอร์ของไมโครซอฟท์ เชื่อว่าเหล่าอาชญากรไฮเทคจะต้องมุ่งหน้าพัฒนาเทคนิคการจู่โจมมาในทิศทางนี้แน่นอน แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็กำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อคิดค้นวิธีที่จะนำ AI มาใช้ปกป้องระบบและเครือข่ายต่างๆ จากการโจมตี เช่นในกรณีของการตรวจจับอาชญากรรมไซเบอร์ให้รวดเร็วขึ้นกว่าในปัจจุบัน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดการจู่โจมขึ้นเมื่อใด อ่านมุมมองฉบับเต็มของ แอน จอห์นสัน ในฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่ … Read more »

Microsoft and AIS engage in Thailand’s first partnership to provide Thai customers with world-class reliability and security on the Microsoft Cloud

Enhanced cloud-based productivity experience for consumers and business customers in Thailand, achieved through best-in-class integration between the AIS network and Microsoft’s world-class cloud platform – plus superior convenience through joint billing Microsoft Corporation and AIS have entered a landmark partnership to provide Thai customers with the most secure and reliable … Read more »

ครั้งแรกของไทย ไมโครซอฟท์ผนึกกำลังเอไอเอส พร้อมให้บริการ “โครงข่ายสำหรับประเทศไทย เพื่อบริการคลาวด์ไมโครซอฟท์ที่เสถียรและปลอดภัยระดับโลก” แล้ววันนี้

มอบประสบการณ์การใช้งานบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า สำหรับลูกค้าทั่วไป และธุรกิจองค์กรในประเทศไทย ด้วยการผสานเครือข่ายเอไอเอสเข้ากับระบบคลาวด์ระดับโลกของไมโครซอฟท์ พร้อมมอบความสะดวกสบาย กับการชำระเงินเพียงบิลเดียว ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และ เอไอเอส ร่วมพัฒนา “โครงข่ายสำหรับประเทศไทย เพื่อบริการคลาวด์ไมโครซอฟท์ที่เสถียรและปลอดภัยระดับโลก” พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งานคลาวด์บนเครือข่ายของเอไอเอส โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ เอไอเอสจะเป็นพันธมิตรรายแรกของไมโครซอฟท์ในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกัน ทั้งในด้านโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน ด้านธุรกิจ และการบริการลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงผู้บริโภคทั่วไป เพื่อมอบประสิทธิภาพการใช้งานบริการคลาวด์ที่เหนือกว่า ด้วยศักยภาพของโครงข่ายสำหรับประเทศไทยดังกล่าว จึงทำให้เอไอเอสและไมโครซอฟท์สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้าคลาวด์ของไมโครซอฟท์ในประเทศไทย ด้วยระบบเครือข่ายที่มีการทำงานผสานกันในด้านเทคโนโลยีเชิงลึก มอบความเสถียรภาพสูงสุด พร้อมดูแลความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อปกป้ององค์กรจากภัยทางไซเบอร์ ลดความยุ่งยากเรื่องการจัดการกับค่าใช้จ่ายโดยการรวบรวมค่าบริการคลาวด์เชื่อมต่อไว้ในบิลเดียว และมีบริการหลังการขายระดับมืออาชีพสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมทั้ง ยกระดับการใช้งานบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ให้กับลูกค้าทุกรายในประเทศไทย ดังนี้ ลูกค้าองค์กรที่ใช้งานบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure, Office 365, Dynamic 365, EMS ผ่านเครือข่าย EDS (Enterprise Data service) หรือ Corporate Internet ของ AIS สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ในทันที … Read more »

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยเผยโฉม Surface Pro ใหม่

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศวางจำหน่าย Surface Pro ใหม่ และ Surface Pro Signature Type Cover แล้วที่ไมโครซอฟท์สโตร์ ที่ www.microsoft.com/th-th/store และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ ได้แก่ ไอที ซีตี้ บานาน่า ไอที พาวเวอร์ บาย และลาซาด้า และสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจที่ บริษัท แอดอิน บิซิเนส จำกัด โดยเปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้ ในราคาเริ่มต้นที่ 30,900 บาท ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 … Read more »

Announcing the new Surface Pro for Thailand

Microsoft, today, announced that the new Surface Pro and Surface Pro Signature Type Cover are now available for pre-orders in Thailand from the Microsoft Store at www.microsoft.com/th-th/store, local authorized retailers including IT City, Banana IT, Power Buy and Lazada, and commercial reseller Add In Business. Starting from 30,900 THB, the … Read more »

นวัตกรรม AI ในทวีปเอเชีย

ราล์ฟ เฮาป์เตอร์ ประธานไมโครซอฟท์ เอเชีย เชื่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะสามารถสรรสร้างอนาคตที่สดใสให้กับหลายชาติในเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน โลกยุคโมบายและคลาวด์ของเราในทุกวันนี้จะพลิกโฉมไปด้วยกระแสเทคโนโลยีคลาวด์และดีไวซ์อัจฉริยะ ที่เปี่ยมด้วยหลากหลายความสามารถ ทั้งการแยกแยะภาพที่มองเห็น เรียนรู้จากบทเรียนต่างๆ หรือแม้แต่สื่อสารและทำความเข้าใจกับมนุษย์ เป็นต้น ผลสำรวจของไมโครซอฟท์เผยว่าเยาวชนทั่วเอเชียเชื่อว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในอนาคต ซึ่งจะช่วยปูทางไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตอย่างรถยนต์ไร้คนขับหรือหุ่นยนต์ต่อไป ทั้งยังทำงานผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างได้ทุกอย่าง นับตั้งแต่ความสะดวกสบายในการเข้าสังคมไปจนถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจ อ่านบล็อกฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ของราล์ฟ เฮาป์เตอร์ ได้ที่นี่ … Read more »