Empatiaa voi oppia ja opettaa – Empatiapakkaus tuo kaikkiin alakouluihin ilmaisen empatiataitojen opetuskokonaisuuden

 |   Microsoft News Center

Microsoftin ja yhteistyökumppaneiden viime keväänä julkaisemaan digiajan Empatiapakkaukseen on julkistettu uutta sisältöä opettajille, lapsille ja vanhemmille. Uusi sisältö perustuu suomalaisten lähettämiin ideoihin ja ajatuksiin sekä yhteistyöorganisaatioiden tuotteisiin ja palveluihin. Uudistettu Empatiapakkaus antaa muun muassa kaikille suomalaisille kouluille maksuttoman opetusmateriaalin empatiataitojen opettamiseen, oppimiseen ja harjoittelemiseen.

Microsoft Oy lanseerasi viime keväänä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa lasten ja nuorten nettikiusaamista vastaan suunnatun Empatia nettiin -kampanjan. Sen osana haastettiin kaikki suomalaiset mukaan ideoimaan Empatiapakkausta, digitaalista palvelua, jonka tavoitteena on parantaa vanhempien, lapsien ja opettajien tietämystä nettikiusaamisesta ja tarjota konkreettisia ratkaisuja, joilla voidaan lisätä empatiaa digiympäristöissä.

Saatujen ideoiden ja ehdotusten pohjalta käynnistyneessä kehitystyössä tunnistettiin kaksi keskeistä osa-aluetta, joihin kaivattiin välineitä nettikiusaamisen kitkemiseen ja empatiataitojen opettamiseen: peli- ja koulumaailma. Näihin tarpeisiin on Empatiapakkaukseen nyt julkaistu opettajille, lapsille ja vanhemmille uusia materiaaleja ja työkaluja.

”Empatia on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoistamme samalla kun teknologia vahvistaa toimintaamme monella alueella. Teknologia on tuonut mukanaan empatiavajeen nettiin ja kiusaaminen verkossa on helpompaa kuin kasvokkain. Keväällä 2019 osana hanketta toteuttamamme kyselytutkimuksen mukaan jopa 60 % vanhemmista kokee, että empaattisuus digitaalisten keskustelukanavien kautta on vaikeaa”, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen sanoo. ”Me uskomme kuitenkin, että ongelma ei ole teknologia, vaan se kuinka sitä käytämme – empatia on taito, jota voi oppia. Empatiapakkaus on yksi konkreettinen väline empatiataitojen oppimiseen niin koulussa kuin kotona.”

Empatiaa oppimaan

Keväällä yhdessä OAJ:n kanssa toteutettuun tutkimukseen osallistuneista opettajista 44 % kokee, että tarvitaan digitaalisia työkaluja lisäämään ihmisten välistä empatiaa, ja 42 % uskoo, että tekoäly ja uudet teknologiat voisivat auttaa nettikiusaamisen ehkäisemisessä. Monille opettajista on kuitenkin vielä epäselvää, miten teknologiaa voitaisiin käytännössä hyödyntää.

Empatiapakkaus tarjoaa empatiataitojen harjoittamiseen suomen- ja ruotsinkielistä opetusmateriaalia kaikkien suomalaisten koulujen käyttöön maksuttomasti vuoden verran 15.11.2019 alkaen. Lapset voivat opetella koulussa empatiataitoja opettajan johdolla, yksin ja ryhmissä pelien ja muiden toiminnallisten harjoitteiden kautta. Empatiapakkauksesta löytyy muun muassa Otava Oppimisen palveluiden tuottama Empatiatähdet-oppimiskokonaisuus, Mightifier-harjoituksia luonteenvahvuuksien kehittämiseksi sekä Minecraft-pelin empatiahaaste.

”Verkossa tapahtuva kiusaaminen heijastuu myös koulun arkeen. Opettajan tulee puuttua kouluaikana tapahtuneeseen kiusaamiseen, jossa osapuolet ovat koulun oppilaita. Oleellista on se, että opettaja ylipäätään saa asiasta tiedon. Tästä syystä oppilaita kannattaa kannustaa kertomaan myös verkossa tapahtuvasta kiusaamisesta luotettavalle aikuiselle ─ huoltajalle, opettajalle, rehtorille, koulunkäyntiavustajalle, psykologille tai kuraattorille. Koulujen tehtävänä on varustaa lapset tulevaisuuden taidoilla ja empatiataidot, mediakasvatus ja digitaidot ovat näistä tärkeimpien joukossa”, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Vaikka kouluilla ja opettajilla on nyt entistä enemmän mahdollisuuksia opettaa empatiataitoja alakouluikäisille, vanhempien rooli lasten mediakasvatuksessa ja empatiataitojen opettamisessa on edelleen kaikkein tärkein.

”Kouluissa tehdään tänä päivänä laadukasta mediakasvatustyötä. Ensisijainen vastuu lapsen riittävistä mediataidoista on kuitenkin perheellä. Arkiset jutustelut ja yhteiset pohdinnat vastuullisesta ja toiset huomioivasta mediankäytöstä edistävät kaikkien turvallista digiarkea. Lapsen kanssa kannattaa jutella siitä, miten omalla toiminnallaan netissä voi edistää omaa ja muiden hyvinvointia ja myönteistä ilmapiiriä. Vanhempia tarvitaan talkoisiin. Aikuisten yhteinen tavoite mediakasvatuksessa tulisi olla, että lapsen oikeus loukkaamattomuuteen toteutuisi myös netissä”, kannustaa MLL:n mediakasvatuksen suunnittelija Paula Aalto.

Myös verkkopeleissä esiintyy nettikiusaamista ja häirintää, jota on vaikea estää. Suomen elektronisen urheilun johtavat eSports-ammattilaistiimit HAVU Gaming ja ENCE ovat mukana Empatiapakkaus-hankkeessa, sillä he haluavat lopettaa nettikiusaamisen verkkopeleissä ja lisätä omalla esimerkillään empatiaa pelimaailmassa.

”Nettikiusaaminen ja negatiivinen huutelu verkossa ovat ikävän yleinen ilmiö, johon suhtaudutaan usein liian kevyesti. HAVU haluaa olla mukana muuttamassa peli- ja esports-kenttää parempaan suuntaan”, kertoo HAVU Gaming -esports-joukkueen toimitusjohtaja Lasse Salminen. ”Lasten ja nuorten käyttäytymiseen verkkopeleissä pitäisi pystyä vaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä vaatii panostusta niin pelialalta kuin vanhemmiltakin – lapset eivät opi empatiaa verkossa yksin.”

Empatiapakkaukseen ovat työkaluja ja muita sisältöjä tuottaneet muun muassa Microsoft, If, Xbox, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, GetJenny, Otava Oppimisen palvelut, Mightifier, Digiseikkailu, e-sports-joukkueet HAVU Gaming ja ENCE sekä Hill+Knowlton Strategies.

Empatiapakkauksen sisältöä kehitetään jatkuvasti, ja kaikki suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat tervetulleita mukaan luomaan pakkaukseen uusia työkaluja.

 

Lisätietoja:
Anne Alarotu
Viestintäjohtaja, Microsoft Oy
puh. 050 487 1308
[email protected]

Tags: , , ,